جستجو در سایت

مطالعات مجتمع مسکونی 05

1934 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات  مجتمع مسکونی 05

146 صفحه فایل Word به همراه شکل

فهرست مطالب
مقدمه
خانه دیروز و امروز
فصل اول : مطالعات پایه
الف ) مطالعات عمومی مسکن
١- اصول سازماندهی فضاهای شهری در ایران
 اصل هم پیوندی عناصر شهری و واحدهای مسکونی
اصل محصور کردن فضا
اصل مقیاس و تناسب
اصل فضاهای متباین
اصل قلمرو
اصل ترکیب
اصل آگاهی از فضا
٢- نکته در حاشیه نوسازیها
ب) گونه شناسی مسکن در جهان
١- انواع مسکن
٢- فرمهای ساختمان
ج) الگوی فرهنگ سکونتی (بررسی رفتارهای سکونتی رایج در جامعه )  ـالگوی سنتی
الگوی فرنگی
الگوی ترکیبی
د) بررسی ابعاد و تناسبات جزء فضاهای سکونتی
فصل دوم : مطالعات عمومی باغ
 سیر تاریخ پودیس های ایران زمین
 خصوصیات باغ ایرانی
١- خصوصیات کارکردی
 
 
٢- خصوصیات کالبدی
فصل سوم : مطالعات محیطی مکان طرح
الف ) شناخت تاریخی شهرستان کرج
ب) مطالعات اجتماعی
١- جمعیت شهرستان کرج
٢- توزیع جمعیت در مناطق مختلف شهر کرج
٣- تراکم جمعیت در مناطق مختلف شهر کرج
٤- تعداد و بعد خانوار در جمعیت شهر کرج
٥- بررسی ساختار سنی جمعیت شهر کرج
٦- سطح سواد آموزش در شهر کرج
٧- درصد اشتغال در شهر کرج
٨- سیر تحول توسعه فیزیکی شهر
٩- سیر تحول توسعه فضایی ـ کالبدی شهر
١٠- کاربرد واحدهای فضایی شهری
فصل چهارم : مطالعات جغرافیایی و اقلیمی
الف ) مشخصات جغرافیایی استان تهران
پستی و بلندی استان تهران
مشخصات جغرافیایی شهرستان کرج
ب) مطالعات اقلیمی
مقدمه
مشخصات اقلیمی استان تهران
مشخصات اقلیمی شهرستان کرج
دما
رطوبت سنجی
بارندگی
باد
تابش
 
جمع بندی عناصر اقلیمی منطقه
بررسی جدول بیوکلماتیک انسانی
بررسی جدول بیوکلماتیک ساختمان
کنترل تأثیر عوامل اقلیمی
١- بررسی تناسب و شکل و فرم بنا با توجه به اقلیم
٢- جهت گیری بنا
فصل پنجم : برنامه ریزی فیزیکی
الف ) نیازهای فضایی طرح
ب) اصول بنیادی عناصر تشکیل دهنده
ج) برنامه ریزی فضایی طرح
د) تشریح ارتباطات فضاها و زیرفضاها
هـ) دیاگرام همجواریها
و) محاسبه سطوح و مساحتها
فصل ششم : شناخت و تجزیه و تحلیل محل طرح
موقعیت و مساحت زمین
کاربری زمین
تحلیل سایت
١- کاربریهای موجود در سایت
٢- شبکه های ارتباطی
فصل هفتم : مبانی نظری طرح
فصل هشتم : بررسی ویژگیها و خصوصیات فنی پروژه
الف ) سازه
ب) بررسی سیستم تأسیساتی و تجهیزات مورد نیاز

مقدمه 
درطول سالهای 1320 تا 1335 یعنی اوایل جنگ جهانی دوم کرج دهکده کوچکی بود که در 35 کیلومتری شمال غربی تهران واقع بود و جمعیت آن بیش از 3000 نفر نبود . ولیکن به دلیل داشتن باغات سرسبز و انهار جاری خود به صورت مکانی سرسبز و مفرج به عنوان استراحتگاه و تفریحگاه مردم شهرهای دیگر مورد استفاده قرار میگرفت . بارندگی های فراوان رودخانه پرآب کرج که از میان باغها و سرسبزی های کرج می گذشته و سر راه خورد آنها را سیراب می کرده فضایی دل انگیز با آب و هوایی مفرح برای شهر کرج که به واقع یک باغ شهر بوده را ایجاد می کرد . 
با گذشت زمان باغ شهر دیروز به دلیل جاذبه های خود و موقعیت خاص شهر از لحاظ نزدیک بودن به تهران و سرریز شدن جمعیت شهر تهران به دلایل اقتصادی ومعیشتی روزبه روز بر جمعیتش افزوده شد . در حال حاضر سرعت بالای توسعه ساخت و ساز درکرج  و بی نظمی کلی که در این روند مشهود است باعث عدم طراحی مناسب و متناسب با تراکم جمعیت و توانمندی زمینهای موجود و مختص مسکن در طرح تفصیلی مصوب گردیده است . همچنین دسترسی ها و ارتباطات درون شهری که تنها با هدف های کوتاه مدت و اضطراری و یا علل به ظاهر منطقی و البته در باطن ناسازگار با روحیات انسان و تعاملات بین او و محیط خارج از طراحی شده اند مرا برآن داشت که به عنوان نمونه یا تجربه ای دانشگاهی قسمتی از سایت های مختص مسکن در شهرستان کرج را به عنوان یک پروژه جهت طراحی مجتمع مسکونی به عنوان باغ شهر انتخاب نمایم. 
با توجه به این مهم که یکی از اهداف موضوع مسکن در چهار چوب ساختار کلی باغ سازی ایرانی به نوعی آشتی دوباره با طبیعت می باشد و از دلایل دیگر و اهداف پرداختن به این موضوع احیای دوباره هنر باستانی باغ سازی ایرانی و اصول سازماندهی فضاهای شهری با هویت ایرانی و استفاده از روشهای طراحی باغ در طراحی مجتمع مسکونی و به نوعی تلفیق این دو می باشد . 
یکی از مشکلاتی که امروزه مفسران  معماران در بررسی ساخته های معماری با آن دست به گریبانند عدم شناخت شرایط روز و باور رایج د رجامعه میباشد . معمولا این افراد شیفته گذشته هستند وخود به خود شیفته مصداقهای معماری گذشته شده اند  در رویا و واقعیت بدنبال آن معماری هستند و سعی می کنند به هر طریقی شده لباس رویایی خود را تن معماری امروزی نمایند به همین دلیل هر چه غیر آن به مذاقشان تلخ آمده آن به را با به سخره گیرند غافل از اینکه معماری دره عصری آیینه تمام نمای فرهنگ و شرایط زمان بوده است . 
ریشه بسیاری ازمشکلات امروز معماری ریشه در مسائل اجتماعی وتغییر تلقی مردم از اصول زندگی دارد و اصلاح ساخت وساز مخصوصا مسکن بدون شناسایی دقیق شرایط روز و روند حرکت جامعه میسر نمیباشد . 
این شناخت ما را یاری خواهد کرد که در نقاط حساس حرکت جامعه را به سمتی درست رهنمون سازیم . 
مطلبی که پیش رو است به بررسی تغییرات مفهومی خانه (چه در نام و چه در کاربرد ) در گذشته و حال می پردازد شاید مطالعه دقیق آن به بسیاری ازمشکلات و شبهاتی که درمعماری ما بوجود آمده پایان دهد به بسیاری از توقعات و انتظاراتی که بیهوده ازمعماری خانه های امروز داریم .

خانه دیروزو امروز 
شاید خانه به عنوان مهمترین پناهگاه آدمی از مهمترین ملزومات زندگی بشری از ابتدای خلقت تا بحال مطرح باشد بنابراین بحث بر روی همین کلمه و معنی دقیق آن خالی از فایده نیست بررسی جایگاه امروزین خانه ونقش آن در زندگی و عوامل تاثیرگذار بر آن از طرفی و از طرف دیگر مقایسه شرایط حال خانه با شرایط گذشته آن از طرفی دیگر می تواند راه گشای بسیاری از مشکلات و تحققاتی باشد که امروزه ما در زمینه مسکن با آنها دست به گریبانیم . 
بدین منظور ما ابتدا واژه خانه را تعریف کرده  آن را در فرهنگ فارسی ریشه یابی می نماییم و سپس سعی خواهیم کرد با اشاراتی اجمالی تفاوت های خانه در دیروز و امروز را مطرح نموده تا اولا جایگاه ما معماران بعنوان طرح خانه مشخص تر گردد و ثانیا بسیاری از ابهامات و سوء تفاهمها که در مورد خانه بوجود آمده که بعضا توقعات بیجایی را نیز در این مورد ایجاد نموده برطرف گردد یکی از مهمترین لغات در زبان فارسی لغت خانه است که با HOUSE انگلیسی مترادف شده است در فارسی برای این کلمه مترادفهای زیادی چون سرا ،منزل ، مسکن و غیره آمده است . به طور کلی خانه در زبان فارسی به محل گفته می شود که گروهی از مردم در آن زندگی می کنند  خانه در ضمن همریشه با دو کلمه خانوار و خانواده می باشد که این مسئله بین ارتباط معنوی خانه وخانواده است از طرف دیگر خانه به معنی زن و همسر نیز آمده در آئین تصوف خانه مترادف خودی خود که غیب و جود دارد قرار داده شده است ...

مطالعات پایه
الف ـ مطالعات عمومی مسکن : 
امروز درجهان تجربه نامطلوب طراحی بناها اعم از مسکونی وغیر مسکونی بصورت مجزار وبی ارتباط با محیط پیرامون خود در بخش ساخته شده و یا حاشیه شهر بر همگان آشکار شده است این مسئله درواقع نتیجه طرحهای معماری صرفا بر پایه سلیقه شخصی معماران است که بدون پیروی از اصولی واحد صورت گرفته وهر چند که ممکن است برخی ساختمانها برای خود واحد ارزش معماری باشد اما درعمل به مجموعه ای ناهماهنگ  وناجور بدل شده اند . 
تجربه های ناموفق در غرب بخصوص پس از جنگ جهانی دوم باعث گردید که برنامه ریزیان و طرح ریزیان به چاره جویی برخیزند وسیاستی عملی را پیش گیرند که به نوعی هدایت طرحها به سوی الگوها وهویتهای قدیمی بود. 
به هر حال آنچه مشهود است این است که در طراحی مجموعه های مسکونی باید علاوه براینکه به فضاهای داخلی وخصوصی از نظر فنیو هنری پرداخته شود به فضاهای عمومی وخارجی نیز توجه کافی مبذول گردد که این توجه مستلزم رعایت اصول هماهنگ کننده و پیوند دهنده فضاها وشکلهای ساختمان دربعد کلان می شود . 
طرحی مسکن دربعد خارجی با اصولی سروکار دارد که به نحوه جایگزینی واحدهای مسکونی تاثیر قاطع مینهد که بسیاری از این اصول ازعادات نیازها وخواستهای مردم سرچشمه می گیرند چنانکه در کشور ما توجه به جنبه خلوت خانوادگی ومشرف بودن واحدها ی مسکونی به هم و همایشهای اجتماعی درمرکز محله از اهمیت خاصی برخوردار بوده است که اینها هر یک ریشه در عادات ونیازهای مردم داشته است و پاسخ به آنها تنها در واحد مسکونی به صورت منفرد ودر جزئیات طرح معماری میسر نبود و باید به مسائل اساسی تر مانند تراکم ،فاصله وترکیب هندسی خانه ها توجه کافی انجام می گرفت . 
اما گسستن زنجیره های اتصال به گذشته به واسطه توسعه ناگهانی وتهاجم فرهنگی غرب ،نتایج نامطلوبی به بار آورده ومیاورد که مهمترین آنها گسستن روند منطقی وتداوم اصول معماری همسار با فرهنگ مردم ایران است که ماحصل آن تجربه های هر چه ناموفقتر ساخت و ساز در جتمعهای زیستی است که اتصال این گسستگی نیزجز با یافتن حلقه هیا گمشده میسر نخواهد شد که این خود یعنی شناخت و آگاهی کامل و جامع اصول از یاد رفته . 
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 56.3 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات مجتمع مسکونی 05,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه