جستجو در سایت

مطالعات مدرسه

1747 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات  مدرسه

76 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

فهرست مطالب
عنوان صفحه

گام اول 
بیان ضرورت مطالعه 3
هدف مطالعه 3
منابع و ماخذ 4
مبانی نظری عام طرح 5
گام دوم (شناخت )
مرحله اول
مطالعات پایه و زمینه (مطالعات و تحلیل اطلاعات)
فصل یکم
تاریخچه مدارس جهان 7
بررسی و چکیده 8
فصل دوم
نقد و بررسی نظامهای آموزشی 10
2_1 آموزش سنتی 10
2_2 آموزش رایج 11
2_3 آموزش مدرن 11
بررسی و چکیده 12
فصل سوم 
تحول نظام آموزشی 
3_1 تحول فرهنگی 14
2_3 تحول ساختاری 14
بررسی و چکیده 14
فصل چهارم 
مطالعات زمینه 
4_1 مطالعات کالبدی 16
الف) موقعیت جغرافیایی 16
ب ) وضعیت توپوگرافی 16
4_2 مطالعات جغرافیایی 16
4_3 مطالعات انسانی 17
4_4 چشم انداز آینده جمعیت 18
4_5 عوامل مهم در مکانیابی سایت آموزشی 19
4_6 شناخت سایت 20
الف ) موقعیت منطقه 20
ب ) جمعیت و تراکم منطقه 20
ج ) سایت دانشسرا و ظرفیتهای موجود 20
د) خصوصیات زمین پروژه 21
هـ) وضعیت فیزیکی زمین دانشسرا 21
ی ) مقررات ساختمانی در سایت با کاربری آموزش عالی 21
بررسی و چکیده 22
مرحله دوم
مطالعات تکمیلی و تطبیقی
فصل اول (مطالعات تکمیلی)
1_1 آموزش و پرورش راهنمایی 23
1_2 اصول طراحی فضاهای آموزشی 26
الف ) ساختار  و سازماندهی محیط مدرسه 26
ب ) تأثیر عوامل فیزیکی در عملکرد قرارگاههای تربیتی 26
ج) تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی 26
د) آسایش محیط 40
1_3 ضوابط استانداردها در فضاهای آموزشی 43
الف ) فضاهای داخلی 44
ب ) فضای باز 63
ج) تأسیسات 66
فصل دوم 
بررسی نمونه ها (مطالعات تطبیقی)
2_1 نمونه های خارجی 67
2_2 نمونه های داخلی 71
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 33.3 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات معماری مدرسه,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری ،120 عنوان رساله معماری,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه