جستجو در سایت

مطالعات مرکز اطلاع رسانی

1667 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات  مرکز اطلاع رسانی

119 صفحه فایل Word

فهرست مطالب
عنوان  صفحه
چکیده
فصل اول: شناخت
1-1- شناخت موضوع 2
1-1-1- مقدمه و بیان مساله 2
1-1-2- ضرورت و اهمیت انجام پروژه 6
1-1-3- پیشینه (تاریخچه) کار 7
1-2- مبانی نظری تاثیر گذار در طراحی 15
1-2-1- مبانی نظری طرح 15
1-2-2- آرمان شهر الکترونیک 15
1-2-3-معماری اطلاعات و جهانی سازی 16
1-2-3-1-جهانی سازی و اتخاذ رویکردی مناسب 17
1-2-4- اطلاعات و معماری 17
1-2-4- 1- دیاگرام: واسطه ای است بین ایده و واقعیت 18
1-2-4- 2- ساختمانهای مدیا 18
1-2-4- 2- 1- ساختار فضاهای مدیا 19
1-2-4- 2- خانه های مجازی 21
1-2-4- 2- 1- خانه مجازی ژان نوول 22
1-2-4- 2- 2- خانه مجازی تویوایتو 22
1-2-4- 2- 3- خانه مجازی دانیل لیبسکیند 22
1-2-5- مفهوم فضا در معماری هزاره سوم 24
1-2-5-  1- فضا ومسئله فضا 24
1-2-6- نتیجه فصل 29
1-3- بررسی نمونه های داخلی و خارجی 30
1-3- 1 - مشخصات تفصیلی پارک فن آوری پردیس 30
1-3- 1 – 1- مطالعات مکان یابی پارک 30
1-3- 1 –2- متراژ زمین و فضاهای طراحی شده (در طرح جامع پارک) 31
1-3- 1 –3- ساختمان مدیریتی پارک و خدمات تخصصی 31
1-3- 1 –4- ساختمان خدمات عمومی و شهری 32
1-3- 1 –5- مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه های مشترک 32
1-3- 2 - مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو 32
1-3-3 - سندای مدیاتک تویواتیو- ژاپن 33
1-3- 4- کتابخانه و مرکز اطلاعات نیومن، نیویورک، امریکا(1994) 37
1-3- 5 - موسسه تحقیقات فن آوری زمین کیهانا، ژاپن (1993) 38
1-3- 6 - کافه سیبریا پاریس، فرانسه (1995) 39
1-3- 7 - رویای آینده – منچستر انگلستان (1996) 40
1-3- 8 - مرکز تله کامتوکیو، ژاپن 1996 41
1-3- 9 - ادراه مرکزی مالیات: ناتینگهام 42
1-3- 10 - دانشکده حقوق کمبریج 43
1-3- 11 - مرکز گردهمایی کلمبوس - امریکا 44
1-3- 12 - نتیجه گیری 45
1-4- شناخت سایت و منطقه مورد مطالعه 46
1-4-1- شناخت شهر 46
1-4-1-1-موقعیت جغرافیایی 46
1-4-1-2- موقعیت طبیعی 47
1-4-1-3- سیمای طبیعی و کالبدی شهر 47
1-4-1-3- 1 - زمین شناسی 49
1-4-1-3- 2 -  حرکات فعال زمین 49
1-4-2- شناخت اقلیم 51
1-4-2- 1- موقعیت اقلیمی تهران 51
1-4-2- 2-  ویژگی اقلیمی تهران 52
1-4-2- 2- 1-تابش آفتاب 53
1-4-2- 2- 2-دما 54
1-4-2- 2- 3-میزان بارش 54
1-4-2- 2- 4-رطوبت نسبی 55
1-4-2- 2- 5-روزهای یخبندان و بارانی 56
1-4-2- 2- 6-باد 56
1-4-2- 2- 7-تاثیر جهات تابش خورشید در استقرار ساختمان 57
1-4-2- 2- 8-تاثیرات جهت وزش باد در استقرار ساختمان 58
1-4-2- 2- 9-سایه و نورگیری 59
1-4-2- 2- 10-تنظیم کننده های حرارت مکانیکی 60
1-4-2- 2-11-جهت استقرار ساختمان 60
1-4-2- 3- نتیجه گیری 61
1-4-3- شناخت و تحلیل سایت و دلایل انتخاب آن   61
1-4-3-1-شناخت کالبد سایت 61
1-4-3-1- 1- موقعیت 61
1-4-3-1- 2- ابعاد و مساحت زمین 62
1-4-3-1- 3- دسترسی ها 62
1-4-3-1- 4- همسایگی 62
1-4-3-2-تاریخچه شکل گیری محوطه پیرامونی 63
1-4-3-3-تاریخچه پارک لاله 63
1-4-3-4-دلایل انتخاب سایت 64
1-4-3-5-ارزش حائز اهمیت سازمان شهری در ارتباط با پروژه 64
1-4-3-5- 1- فضاهای آموزشی 64
1-4-3-5- 2- پارک لاله 64
1-4-3-5- 3- مراکز فرهنگی 68
1-4-3-5- 4- سینماها 68
1-4-3-5- 5- موزه هنرهای معاصر و موزه فرش 68
1-4-3-5- 6- سالن تئاتر(تالار نمایش) پارک لاله 69
1-4-3-5- 7- نگارخانه 69
1-4-3-5- 8- کتابخانه لاله 69
1-4-3-5- 9- مراکز آفرینش های فرهنگی و هنری 69
1-4-3-5- 10- سازمان خوداشتغالی و بازارچه کتاب 69

فصل دوم: برنامه ریزی فیزیکی و تدوین اصول و ضوابط طراحی
2-1- استانداردها 70
2-1-1- آمفی تئاتر 70
2-1-1- 1- سالن اصلی 70
2-1-1- 2- صحنه نمایش 70
2-1-1- 3- ارتفاع صحنه نسبت به کف 71
2-1-1- 4- ابعاد پرده نمایش 71
2-1-1- 5- عرض صحنه نمایش 72
2-1-1- 6- عمق صحنه نمایش 72
2-1-1-7- ابعاد صندلی و شیب کف سالن 72
2-1-1- 8- اتاق پروژکشن 74
2-1-1- 9- فضای انتظار 75
2-1-1- 10- سرویس بهداشتی 75
2-1-1- 11- فضای ارتباطی 75
2-1-2- سایت اینترنتی 75
2-1-2- 1- فضای مورد نیاز 75
2-1-2- 2- مبلمان مورد نیاز 75
2-1-3- کتابخانه 75
2-1-3-1- اجزای مبلمان کتابخانه 78
2-1-4-اداری 79
2-1-4- 1- فضاهای مورد نیاز 79
2-1-5- اتاق جلسه 79
2-1-5- 1- فضای مورد نیاز 79
2-1-6- استراحت کارمندان 79
2-1-6-1- فضای مورد نیاز 79
2-1-7 - بایگانی 79
2-1-7 – 1- فضای مورد نیاز 79
2-1-7 –حراست 80
2-1-8 –رستوران 81
2-1-9 –آشپزخانه 82
2-1-9 –  1-تریا 84
2-1-9 –2- آبدارخانه 84
2-1-10 –نمازخانه 84
2-1-11 –تایپ وتکثیر 84
2-1-12 – سرویس های بهداشتی 85
2-1-13 –انباری 85
2-2-ضوابط و دستور العمل های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در مورد ایمنی ساختمان ها
2-2-1- ضوابط و مقررات ایمنی سازمان در مرحله طراحی 86
2-2-1-1- ضوابط مربوط به فاصله ساختمان ها از یکدیگر با توجه به نوع کاربری 86
2-2-1-1-ضوابط مربوط به موتور خانه تأسیسات 86
2-2-1-2-ضوابط مربوط به سیستم اعلام کننده حریق 86
2-2-1-3- ضوابط مربوط به نمای سنگ و شیشه 87
2-2-1-4-  ضوابط مربوط به استعلام از سازمان آتش نشانی و نظریات کارشناسی 87
2-2-2-دستور العمل ایمنی سازمان در مرحله اجراء (بازدید، کنترل ونظارت) 87
2-2-2-1- دستور العمل مربوط به ایمنی از مرحله خاک برداری و شورع تا پایانکار 87
2-2-2-2- دستور العمل مربوط به برق و روشنائی اضطراری ساختمان 88
2-2-2-3- دستورالعمل مربوط به سیستم گرمایش ساختمان 88
2-2-2-4- دستور العمل مربوط به موتور خانه تأسیسات 89
2-2-2-5- دستورالعمل مربوط به جانپناه، داکت و نورگیر و بازشوها 89
2-2-2-6- دستور العمل مربوط به سیستم لوله کشی آب آتش نشانی ساختمان ها 90
2-2-2-7-دستور العمل مربوط به خاموش کننده دستی و چرخ دار آتش نشانی 91
2-2-2-8-دستورالعمل مربوط به نازک کاری و دکوراسیون داخلی ساختمان ها 91
2-2-2-9- دستورالعمل مربوط به سیستم اعلام حریق 92
2-2-2-10-  دستور العمل مربوط به استعلام از سازمان آتش نشانی و نظریات کارشناسی 92
2-3- ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی وحرکتی
2-3-1-ضوابط کلی طراحی ساختمانهای عمومی‌ 93
2-3-1- 1- ورودیها 93
2-3-1- 2- راهرو 93
2-3-1- 3- بازشوها (درو پنجره) 93
2-3-1- 4- پله‌ 94
2-3-1- 5- سطح شیبدار 94
2-3-1- 6- آسانسور 94
2-3-1- 7- فضاهای بهداشتی‌ 95
2-2- برنامه فیزیکی 97
2-2-1-  بخش همایشی 97
2-2-2- بخش پژوهشی 97
2-2-3- بخش نمایشی 97
2-2-4- بخش اداری 97
2-2-5- بخش خدماتی 98
2-3- بررسی سازه و تاسیسات 99
2-3-1- بررسی سازه 99
2-3-1- -1روش پس کشیدگی 99
2-3-1- 2- بتن پوسته ای با تارهای شیشه ای و شفاف 101
2-3- 2- بررسی تاسیسات 102
2-3- 2- 1تهویه مطبوع 102
2-3- 2-1 - 1انواع سیستم های تهویه مطبوع 102
- 1-1-1-2-3-2سیستم هوا شوی 102
- 2-1-1-2-3-2 سیستم هوا ساز 103
- 3-1-1-2-3-2 سیستم های هوا –آب 103
2-3-2-1-1-4- سیستم تهویه مطبوع تمام آب 104
2-3-2-1-1-5-  سیستم تهویه مطبوع تمام هوا 104

فصل سوم: طراحی
3-1- تحلیل سایت
3-2- روند طراحی
3-3- مدارک و نقشه ها
فصل چهارم: شیت های طراحی
فهرست منابع و مآخذ

فهرست عکس ها وجداول
عنوان  صفحه

تصویر(1-1- 1)، انقلاب الکترونیک 2
تصویر(1-1- 2)، فناوری دیجیتال 2
تصویر(1-1- 3)، فناوری اطلاعات 3
تصویر(1-1- 4)، فناوری دیجیتال 4
تصویر(1-1- 5)، فناوری دیجیتال 5
تصویر(1-1- 6)، فناوری دیجیتال 5
تصویر(1-1- 7)، فناوری دیجیتال 6
تصویر(1-1- 8)، نمونه موردی 7
تصویر(1-1- 9)، عصر اطلاعات 8
تصویر(1-1- 10)، فناوری دیجیتال 9
تصویر(1-1- 11)، معماری جدید 10
تصویر(1-1- 12)، معماری جدید 11
تصویر(1-1- 13)، معماری جدید 12
تصویر(1-1- 14)، معماری جدید 13
تصویر(1-1- 15)، دیترهافمن 14
تصویر(1-1- 16)، بهینه سازی خرید 15
تصویر(1-1- 17)، ماهواره 16
تصویر(1-1- 18)، دیاگرام 18
تصویر(1-1- 19)، ساختمانهای مدیا 19
تصویر(1-1- 20)، ساختمانهای مدیا 20
تصویر(1-1- 21)، ساختمانهای مدیا 20
تصویر(1-1- 22)، خانه مجازی ژان نوول 22
تصویر(1-1- 23)، خانه مجازی دانیل لیبسکیند 23
تصویر(1-1- 42)، مفهوم فضا در معماری هزاره سوم 24
تصویر(1-1- 25)، قوس در معماری ایران 25
تصویر(1-1- 62)، پل فلزی 26
تصویر(1-1- 26)، معماری شفاف 27
تصویر(1-1- 27)، میدان مغناطیسی 28
تصویر(1-1- 82)، خلاقیت در فضا 29
پارک فن آوری پردیس
تصویر(1-3- 1)، قسمتی از مجموعه پارک 30
تصویر(1-3- 2)،سه بعدی مجموعه 31
تصویر(1-3- 3)،سه بعدی مجموعه 31
تصویر(1-3- 4)،پلان مجموعه 32
تصویر(1-3- 5)،سه بعدی مجموعه 32
مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو
تصویر(1-3- 6)،نمایی از مجموعه 33
تصویر(1-3- 7 )،نمایی از مجموعه 33
سندای مدیاتک تویواتیو
تصویر(1-3- 8)،نمایی از مجموعه 34
تصویر(1-3- 9)، مدیا تک، تویو ایتو، جزییات سازه 34
تصویر(1-3- 10)،نمایی از مجموعه 35
تصویر(1-3- 11)،نمایی از مجموعه 36
تصویر(1-3- 12)،نمایی از مجموعه 37
تصویر(1-3- 13)، مدیا تک، تویو ایتو، جزییات سازه 37
کتابخانه و مرکز اطلاعات نیومن، نیویورک، امریکا
تصویر(1-3- 14)،نمایی از مجموعه 37
تصویر(1-3- 15)،پلان مجموعه 37
موسسه تحقیقات فن آوری زمین کیهانا
تصویر(1-3- 16)،نمایی از مجموعه 38
تصویر(1-3- 17)،نمایی از مجموعه 38
کافه سیبریا پاریس، فرانسه
تصویر(1-3- 18)،نمایی از مجموعه 39
تصویر(1-3- 19)،نمایی از مجموعه 39
رویای آینده – منچستر انگلستان
تصویر(1-3- 20)، نمایی از مجموعه 40
تصویر(1-3- 21)، نمایی از مجموعه 40
تصویر(1-3- 22)، نمایی از مجموعه 40
مرکز تله کامتوکیو
تصویر(1-3- 23)،نمایی از مجموعه 41
ادراه مرکزی مالیات: ناتینگهام
تصویر(1-3- 24)،نمایی از مجموعه 42
دانشکده حقوق کمبریج
تصویر(1-3- 25)،نمایی از مجموعه 43
مرکز گردهمایی کلمبوس – امریکا
تصویر(1-3- 26 )،پرسپکتیو مجموعه 44
تصویر(1-3- 27 )،پرسپکتیو مجموعه 45
شناخت شهر
تصویر(1-4- 1)،پلان 46
تصویر(1-4- 2)، سیمای طبیعی و کالبدی شهر 47
تصویر(1-4- 3)، نقشه تهران 48
تصویر(1-4- 4)، نقشه  مناطق تهران 49
تصویر(1-4- 5)، نقشه  مناطق تهران 50
تصویر(1-4- 6)، نقشه  مناطق تهران 51
تصویر(1-4- 7)، ویژگی اقلیمی تهران 52
تصویر(1-4- 8)، تابش آفتاب تهران 53
تصویر(1-4- 9)، نقشه  مناطق تهران 54
تصویر(1-4- 10)،بارندگی  مناطق تهران 55
تصویر(1-4- 11)،رطوبت حداکثر و حداقل  تهران 56
تصویر(1-4- 12)،تعداد روز های یخبندان  تهران 56
تصویر(1-4- 13)،حداثر سرعت وزش باد  تهران 56
تصویر(1-4- 14)،حداکثر سرعت وزش باد  تهران 57
تصویر(1-4- 15)، تاثیرات جهت وزش باد در استقرار ساختمان 59
تصویر(1-4- 15)،تغییرات سایه در تهران 60
تصویر(1-4- 17)،پلان 62
تصویر(1-4- 18)، موزه فرش 63
تصویر(1-4- 19)، نقشه هوایی 64
پارک لاله
تصویر(1-4- 20)، پارک لاله   65
تصویر(1-4- 21)، هتل لاله   66
تصویر(1-4-22)،قسمتی از مجموعه پارک 67
تصویر(1-4-23)،قسمتی از مجموعه پارک 67
تصویر(1-4-24)،قسمتی از مجموعه پارک 67
تصویر(1-4-25)، قسمتی از مجموعه پارک 68
تصویر(1-4-26)، قسمتی از مجموعه پارک 69
تصویر(2-1- 1)، تئاتر گرد و دید 70
تصویر(2-1- 2)، شکل سقف و انعکاس صدا 71
تصویر(2-1- 3)، نسبت های قسمت مخصوص تماشاگران سنتی (دید) 71
تصویر(2-1- 4)، ارتفاع صندلی ها (گرادیان) 71
تصویر(2-1- 5)، ابعاد صندلی ها 72
تصویر(2-1- 6)، ابعاد صندلی ها 73
تصویر(2-1- 7)، عرض ردیف : 25 صندلی + در ضروری 73
تصویر(2-1- 8)، عرض ردیف : 16 صندلی 73
تصویر(2-1- 9)، استاندارد  محل های ایستادن 74
تصویر(2-1- 10)، استاندارد  صندلی ها 74
تصویر(2-1- 11)، استاندارد  قفسه ها 76
تصویر(2-1- 12)، حداقل فضای آزاد در قسمت مطالعه 76
تصویر(2-1- 13)، حداقل فضای میان میزها 77
تصویر(2-1- 14)، مساحت یک محل کار فردی 77
تصویر(2-1- 15)قفسه مخصوص بچه های مدرسه رو 78
تصویر(2-1- 16)، ارتفاع واحد 5 قفسه ای 78
تصویر(2-1- 17)، ارتفاع واحد 4 قفسه ای برای بچه های کوچک 78
تصویر(2-1- 18)، چیدن گوشه های مخصوص 81
تصویر(2-1- 19)، طرح کلی نشستن ساده 81
تصویر(2-1- 20)، چیدن میزهای مورب 81
تصویر(2-1- 21)، چیدن میزهای موازی 81
تصویر(2-1- 22)، فضای حداقل میان میزها 82
تصویر(2-1- 23)، ترتیب میز کافه تریاها 82
تصویر(2-1- 24)، اغذیه فروشی 83
تصویر(2-1- 25)، کافه رستوران 83
تصویر(2-1- 26)، آشپزخانه  رستوران  در هتل بزرگ 83
تصویر(2-3- 1)، پیش تنیدگی 100
تصویر(2-3- 2)، پیش تنیدگی 101
تصویر(2-3- 3)، پیش تنیدگی 101
تصویر(2-3- 4)، GFRS 101
تصویر(2-3- 5)، GFRS 101
تصویر(2-3- 6)، GFRS 101
تصویر(2-3- 7)، تاسیسات مکانیکی ساختمان 102
تصویر(2-3- 8)، تاسیسات مکانیکی ساختمان 102
تصویر(2-3- 9)، هوا شوی 103
تصویر(2-3- 10)، هوا ساز 103
تصویر(2-3- 11)، سیستم های هوا –آب 103
تصویر(3-1-1)، دسترسی ها  105    
تصویر(3-1-2)، شیب زمین 105
تصویر(3-1-3)،نور 105
تصویر(3-1-4)،باد 105
تصویر(3-1-5)، دید از خیابان حجاب 106
تصویر(3-1-6)، دید از پارک لاله 106
تصویر(3-1-7)، دید از خیابان حجاب 106
تصویر(3-1-8)، دید از بلوار کشاورز 106
تصویر(3-1-9)، دید از خیابان حجاب 106
تصویر(3-2-1)،روند طراحی 107
تصویر(3-2-2)،روند طراحی 107
تصویر(3-2-3)،روند طراحی 107
تصویر(3-2-4)،روند طراحی 107
تصویر(3-2-5)،روند طراحی 107
تصویر(3-2-6)،روند طراحی 108
تصویر(3-2-7)،ماکت اتود 108
تصویر(3-2-8)،ماکت اتود 108
تصویر(3-2-9)،ماکت اتود 108
تصویر(3-2-10)،ماکت اتود 108
تصویر(3-2-11)،ماکت اتود 108
تصویر(3-2-12)،روند طراحی 108
تصویر(3-2-13)،روند طراحی 108

فهرست جداول
جدول (2-1-1)، بخش همایشی 97
جدول (2-1-2)، بخش پژوهشی 97
جدول (2-1-3)، بخش نمایشی 97
جدول (2-1-4)، بخش اداری 98
جدول (2-1-5)، بخش خدماتی 98

چکیده:
با توجه به اهمیت موضوع انتخابی به دلایل مختلف از جمله پیشرفت های چشمگیر دانش ارتباطات و اطلاعات و از بین رفتن حدود مرزهای جغرافیایی طراحی مرکز اطلاع رسانی از بین موضوعات مختلف انتخاب گردید.
پس از اطمینان از اهمیت موضوع مورد نظر و مشخص کردن خدمات ارائه شده دراین مرکز در زمینه تئوری معماری و مبانی نظری و رسیدن به یک ایده جهت دهنده مطالعاتی انجام شد و همراه با بررسی نمونه های داخلی و خارجی و تطابق عینی مبانی نظری و نمونه های موجود ، اطلاعات لازم و کافی به دست آمد و نتیجه حاصله توجه به جنبه های فن آورانه معماری همزمان با توجه به روح معماری ایرانی بود.
در مرحاه بعد سایت مورد نظر همراه با تمامی عناصر تاثیر گذار بستر طراحی بر شکل گیری معماری  ها از جمله جغرافیا و اقلیم مورد بررسی همه جانبه قرار گرفت و جدول و اسناد ضمیمه گردید.
در پایان این مرحله بسیاری از محدودیت های طراحی مشخص شدند که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
به حداقل رساندن بازشوهای جبهه غربی ، تعبیه بازشو در راستای باد تابستانی و ایجاد کوران هوا ، تعبیه سایه بان ، فاصله مناسب درختان از ساختمان و استفاده از پوشش گیاهی مناسب.
در نهایت با توجه به جمیع جهات اقدام به طراحی صورت گرفت.
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 18.1 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات معماری مرکز اطلاع رسانی,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری ،120 عنوان رساله معماری,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه