جستجو در سایت

مطالعات موزه آب

1914 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات  موزه آب

103 صفحه فایل Word

فهرست مطالب 
عنوان                                صفحه
چکیده 1
مقدمه 3
فصل اول
بخش اول: مبانی نظری 5
1-1-1- آب وجایگاه آن 5
2-1-1- ممفهوم نمادین آب در اساطیر کهن 5
3-1-1- گوهروجودی وویژگی های آناهیتا 5
4-1-1-آب از دیدگاه قرآن کریم 6
5-1-1- آب در مذاق حافظ 7
6-1-1- آب وچرخش سال 8
7-1-1- آب وبلاگردانی 9
8-1-1- آب ،نمادبرکت 9
9-1-1- آب ودرمان 9
10-1-1- آب چهل یاسین 9
11-1-1- آب تفال و حاجت خواهی 10
بخش دوم: نقش آب در طبیعت 10 
1-2-1- آب در طبیعت 10
2-2-1- انسان وآب 11
3-2-1- آب شیرین 12
4-2-1- آب درصنعت 12
5-2-1- کسب انرژی از آب 12
6-2-1- آب وحمل ونقل 12
7-2-1- تصفیه و توزیع آب 13
8-2-1- آب وآلودگی 13

بخش سوم: 13
1-3-1- آب درزندگی روزمره 13
2-3-1- آب ومسئولیت های آن 14
بخش چهارم:آب ومعماری 15
1-4-1- عناصرمرتبط باآب در معماری 16
2-4-1- آموزش وکودک وآب 20
بخش پنجم: 21
1-5-1- ایده ها و مفاهیم کلی در طرح موزه آب 21
2-5-1- موزه و عملکرد آن 22
فصل دوم
بخش اول: جایگاه آب و جلوه های آن در معماری 23
1-1-2- معبد آناهیتا 23
2-1-2-چهل ستون 23
3-1-2- پل خواجو 23
4-1-2- سی وسه پل 24
5-1-2- شاهزاده ماهان 24
بخش دوم: بررسی نمونه های مشابه داخلی 25
1-2-2- موزه هنرهای معاصر تهران 25
2-2-2- باغ موزه آب قلهک 28
3-2-2- موزه آب یزد(کرکسیونی) 42
بخش سوم: نمونه خارجی 44
1-3-2- موزه آب هلندآرنهوم(کرکسیونی وکاربردی) 44
2-3-2- موزه آب مورسیا(اسپانیا) 44
3-3-2- موزه تاریخی سیامیک(ژاپن) 45
4-3-2- پارک تفریحی-آبی 46
فصل سوم:
بخش اول 46
1-1-3- بررسی،تجزیه وتحلیل نیازهای پروژه 46
2-1-3- برنامه ریزی سرای هستی بخش 48
3-1-3- ساختار عملکردی موزه 49
4-1-3- بررسی عملکردها 50
5-1-3- حوزه معرفی و آموزش 50
6-1-3- گالری ها 51
7-1-3- واحد روابط عمومی و اموربین الملل 51
8-1-3- امورآموزش وتبلیغات 52
9-1-3- آب وکودک 52
10-1-3- حوزه پژوهشی 52
11-1-3- حوزه خدمات رفاهی 53
12-1-3- حوزه مالی واداری 53
13-1-3- واحد حفاظت ومرمت 54
13-1-3- واحد حفاظت ومرمت 54
بخش دوم 55
1-2-3- نمودار وروابط اجزاءداخلی ساختمان 55
2-2-3- انتخاب سیستم سازه های بهینه 62
فصل چهارم: طراحی موضوع
بخش اول 63
1-1-4- لزوم تحلیل سایت پروژه 63
2-1-4- شناخت وتحلیل سایت پروژه 63
3-1-4- شهرتهران 64
4-1-4- تقسیمات سیاسی استان 65
5-1-4- جغرافیای طبیعی استان 66
6-1-4- پوشش گیاهی 66
7-1-4- زمین شناسی 66
8-1-4- حرکات فعال زمین 67
9-1-4- حرکات فعال زمین 67
بخش دوم 68
1-2-4- حرکات فعال زمین 68
1-2-4- شناخت منطقه 22 68
2-2-4- پتانسیل های توسعه منطقه 69
3-2-4- وضعیت اقلیم وهواشناسی 70
4-2-4- مشخصات جغرافیایی واقلیم منطقه 22 شهرتهران 71
5-2-4- طرح تفصیلی منطقه 22 شهرتهران 73
6-2-4- امکانات منطقه 22 73
7-2-4- دریاچه پارک چیتگر 74
8-2-4- شبکه دسترسی به منطقه 74
9-2-4- بافت قدیم منطقه22 76
10-2-4- شهرک های موجود 77
11-2-4- بافت جدید منطقه 22 77
12-2-4- تراکم جمعیت ومسکن در منطقه 22 78
بخش سوم(به سوی طراحی) 79
1-3-4- سایت 79
2-3-4- عبورومروردرسایت 79
3-3-4- ورودی های سایت 79
4-3-4- ورودی به بنا 79
5-3-4- مراکز فرهنگی اطراف سایت 80
6-3-4- درختان 80
7-3-4- آب 80
بخش چهارم:چگونگی شکل گیری حجم معماری 81
منابع 83

چکیده 
آب مظهر پاکی ، حیات و نشانه آبادانی است . استفاده صحیح ،جلوگیری از مصرف بیهوده و توجه به زحماتی که در راه رسیدن آب سالم  به دست مصرف کننده می شود ، وظیفه همگانی است نیاز به مراکز فرهنگی، هنری، تفریحی درتهران خصوصا برای جوانان متناسب با رشد روزافزون جمعیت ازجمله مسائل مهمی است که خلق اینگونه فضاها را ایجاب می کند. امروزه ، مسائل روزمره،مشکلات و نیازهای باعث شده که توسعه این فعالیت ها به نسبت جمعیت و مراکز سکونت ومحلات تهران بسیار اندک بوده وپاسخگویی نیاز واقعی جوانان شهر نباشد.
اینگونه فضاهای فرهنگی وهنری ، بعبارتی فضای واقعی محصور شهری است که در درون آن کاربری های بسیار متنوع  فرهنگی ، آموزشی ، نمایشی و ... در کنار هم قرار می گیرند. محل گذران اوقات فراغت  و محل برخوردهای اجتماعی و معاشرت ها است ، مکانی برای شرکت مردم در تولید فرهنگ وهنر، وسرانجام جایی است که درآن بین شهر و شهروند ، هنرمند و مردم متقابل وپویا ایجاد می شود.
آب در حالات مختلف تأثیرات متفاوتی بر روی انسان دارد و هر کس به فراخور سن خویش بهره روانی خاص خود را از آن می برد. آب درون استخرها که ترکیبات آنها با درخت ها و زیبایی های طبیعت باعث آرامش و راحتی روح انسان و توازن زیست شناختی او می شود. آب جاری در رودخانه ها و کانال ها، با جریان دائمی و پویا شوق حرکت را در آدمی زنده می کند. آب در آبشارها حالتی دیگر را در آدمی بیدار می کند، عظمت آبی که جاری است، هیجان زائدالوصفی را در آدمی به وجود می آورد.
"استفاده از حالات مختلف آب در طراحی و معماری به منظور ایجاد احساسات مختلف، یکی از مبانی طراحی عناصر معماری آبی، از جمله موزه های آب است"
. در محیط دست ساز انسان آب به یکی از چهار شکل زیر تبدیل می شود: یک نقطه، یک خط، یک آب نما(صفحه) یا یک مرز یا کناره.
آب در معماری حس های پنج گانه ما را به خدمت می گیرد تا آن را با تمام کالبدمان احساس کنیم. چشم را نوازش میدهد و به ما خوش آمد می گوید، زمزمه آن در گوش ما را به سکوت و آرامش ناب دعوت 
می کند، تماس آن روی پوست ما پاکی و خلوص را به ارمغان دارد، رایحه تازه آن شادابی و نشاط ایجاد می کند و مزه آن یاد آور حیات و زندگی می باشد. 
 ترکیب آب با معماری بیش از هر چیز یک تجربه بصری است. حرکت جاری آب در مقابل ایستایی و ثبات معماری تضاد زیبایی دارد. نوری که از حرکت آب انعکاس می یابد گویی بر روی سقف می رقصد. 
عناصر معماری آب با صدای خود پیام های دعوت را به اطراف می پراکند و ساکنان بنا را به سوی خود می خواند.
معماری واسطه ای است که ارتباط و یا جدایی بین انسانها، طبیعت و آب را با یاری گرفتن از کلیدهای حسی، فرم و مصالح فراهم می آورد.
-جمع بندی
 آب از دیر باز نقشی حیاتی در زندگی انسان داشته است و دریاچه ها و رودخانه ها نیز همواره آدمی را به سوی خود جذب می کرده اند. در گذشته ای نه چندان دور که انسان آب را به عنوان یکی از اجزا و عناصر معماری منظر و طراحی شهری مورد استفاده قرار داد همواره جلوه های مختلف آن باعث تهییج و تحریک گرایش انسان به زیبایی شده است. استخرهای بزرگ در طراحی های دوره رنسانس و همچنین وجود حوض ها در معماری اسلامی، نشان می دهد که آب ورای نقش پر اهمیت آن در تمدن و فرهنگ، ریشه در روح و روان آدمیان دارد.
هم اکنون نیز آب به شکل گذشته در معماری و طراحی ما تأثیر می گذارد و فقط قالب استفاده آن اندکی تغییر کرده است. امروزه از آب به شکل های متفاوت تر و مهیج تر در کالبد شهر استفاده می شود و این شاید به خاطر اهمیت روزفزونی است که آب در زندگی انسان پیدا کرده است.
-چگونگی شکل گیری حجم معماری
ایده اصلی در شکل گیری فرم این گزینه استفاده از شکل موج بوده است که با یک حرکت قوی نمایان       می شود.که البته در مراحل بعدی می توان باتکرار حرکت های مواج در داخل ساختمان بصورت متنوع تر زیبایی های خاص را با الهــــام از حرکت های آزاد و سیال آب ایجاد کرد. درنظرگرفتن جداره منحنی از جنس شیشه و استفاده از آب راکد(نماد آرامش) بصورت حوضچه هایی متناسب بافرم حجم می تواند انعکاس آب را در حجم بیان کند.
در کنار حجم موج شکل یک حجم ذوزنقه درنظرگرفته شده که نشان دهنده خط بی پایان افق است که احساسات و آرزوها را تقویت می کند و ما را به سمت حرکت سوق می دهد.
حرکت دایره ای شکل اطراف حجم می تواند نشان دهنده چرخه آب باشد و همچنین آرزوی امکان حیات تازه را به همراه داشته باشد (زایش مداوم آفرینش)

مقدمه
آب مظهر پاکی ، حیات و نشانه آبادانی است . استفاده صحیح ،جلوگیری از مصرف بیهوده و توجه به زحماتی که در راه رسیدن آب سالم  به دست مصرف کننده می شود ، وظیفه همگانی است نیاز به مراکز فرهنگی، هنری، تفریحی درتهران خصوصا برای جوانان متناسب با رشد روزافزون جمعیت ازجمله مسائل مهمی است که خلق اینگونه فضاها را ایجاب می کند. امروزه ، مسائل روزمره،مشکلات و نیازهای باعث شده که توسعه این فعالیت ها به نسبت جمعیت و مراکز سکونت ومحلات تهران بسیار اندک بوده وپاسخگویی نیاز واقعی جوانان شهر نباشد. 
اینگونه فضاهای فرهنگی وهنری ، بعبارتی فضای واقعی محصور شهری است که در درون آن کاربری های بسیار متنوع  فرهنگی ، آموزشی ، نمایشی و ... در کنار هم قرار می گیرند. محل گذران اوقات فراغت  و محل برخوردهای اجتماعی و معاشرت ها است ، مکانی برای شرکت مردم در تولید فرهنگ وهنر، وسرانجام جایی است که درآن بین شهر و شهروند ، هنرمند و مردم متقابل وپویا ایجاد می شود. 
احداث موزه آب می تواند بعنوان یکی از گامهای اولیه در راه «آموزش مدیریت برمنابع و مصرف آب » جایگاه خود را در میان کانونهای آموزشی پیدا کند و در عین حال دقایق و ساعاتی خوش را در اوقات فراغت شهروندان تهرانی به خصوص نوجوانان و جوانانی که از آن بازدید می کنند فراهم سازد.
به لطف پروردگار و راهنمائیهای استاد دلسوزم جناب آقای مهندس هدایتیان
شروع به طراحی این مجموعه کردم که حاصل آن پیش روی شماست.
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 7.38 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات معماری موزه آب,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری ،120 عنوان رساله معماری,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه