جستجو در سایت

آیتم های این بخش

97 عنوان
- آلوار آلتو 02 : 20 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- آلوار آلتو 03 : 21 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- آلوار آلتو 04 : 30 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- آلوار آلتو 05 : 58 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- آلوار آلتو 06 : 75 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8500 تومان
- آلوارآلتو 01 : 24 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- آلوارو سیزا 01 : 20 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- آلوارو سیزا 02 : 37 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5500 تومان
- آنتونی گائودی : 20 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- آندره پالادیو : 49 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- آی.ام.پی : 24 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5500 تومان
- ادوارد سوزوکی : 48 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- اردشیر سیروس : 5 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 3500 تومان
- ارو سارینن : 14 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- اندیشه های چارلز هندی با معماران عصر دیجیتال : 34 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- بررسی آثار افکار و ایده های نورمن فاستر : 50 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- بررسی نظریه ها و کارهای سید هادی میرمیران : 115 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7500 تومان
- بررسی نمونه کارهای کالاتراوا : 92 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8500 تومان
- برنارد چومی : 29 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- بهرام شیردل : 6 صفحه فایل Word - قیمت : 3500 تومان
- بیژن شافعی : 12 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- پیتر آیزنمن : 14 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- تادائو آندو 01 : 10 صفحه فایل Word - قیمت : 3500 تومان
- تادائو آندو 02 : 18 صفحه فایل Word - قیمت : 4500 تومان
- تادائو آندو 03 : 80 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- تادائو آندو 04 : 112 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- تاملی در اندیشه های معمارانه جان راسکین : 9 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- چارلز جنکس 01 : 15 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- چالز جنکس 02 : 93 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- حسین امانت : 5 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 3000 تومان
- حسین شیخ زین الدین : 16 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 3500 تومان
- دانیال لیبسکیند 01 : 38 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- دانیال لیبسکیند 02 : 45 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- رابرت ونچوری : 19 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- رنزو پیانو 01 : 58 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- رنزوپیانو 02 : 29 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- زندگی و مرگ فیلیپ جانسون : 56 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- ژاک هرزوگ : 48 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- سانتیاگو کالاتراوا 01 : 35 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- سانتیاگو کالاتراوا 02 : 94 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8500 تومان
- سانتیاگو کالاتراوا 03 : 95 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8500 تومان
- سانتیاگو کالاتراوا 04 : 186 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 10000 تومان
- سانتیاگو کالاتراوا 05 : 197 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 11000 تومان
- عبدالعزیز فرمانفرمائیان : 24 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- علیرضا قهاری : 7 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- فرانک اون گری 01 : 25 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- فرانک اون گری 02 : 31 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6500 تومان
- فرانک لوید رایت 01 : 18 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- فرانک لوید رایت 02 : 71 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- فرانک لوید رایت 03 : 84 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 9000 تومان
- فیلیپ جانسون 01 : 73 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- فیلیپ جانسون 02 : 10 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- گرگ لین : 8 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 3500 تومان
- گروه معماران هلندی MVRDV : 27 صفحه فایل Word - قیمت : 6000 تومان
- گیتی اعتماد : 5 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 3000 تومان
- لئون کرایر : 25 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- لوئیس هنری سالیوان : 37 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- لوکوربوزیه 01 : 10 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- لوکوربوزیه 02 : 15 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- لوکوربوزیه 03 : 96 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- لویی کان 01 : 10 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- لویی کان 02 : 22 صفحه فایل Word - قیمت : 5500 تومان
- لویی کان 03 : 38 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- لوییس کان وچالش معماری یادواره ای : 14 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4500 تومان
- ماریوبوتا 01 : 15 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- ماریوبوتا 02 : 19 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- ماریوبوتا 03 : 40 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- محسن مصطفوی : 19 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- محمد قهوه ای : 12 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- معرفی ، روحیات و نحوه طراحی و نمونه‌هایی از کارهای کامران دیبا : 26 صفحه فایل Word - قیمت : 4500 تومان
- معمار حسن فتحی : 15 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- معماران ایران : 50 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- معماران بزرگ : 58 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- معماران مدرن : 64 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- معماران معروف : 44 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- معماری معاصر پیتر آیزنمن : 22 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- منوچهر مزینی : 9 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 3500 تومان
- مهرداد ایروانیان معمار ایرانی : 10 صفحه فایل Word - قیمت : 3500 تومان
- موشه صفدی : 67 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- میرزا مهدی خان شقاقی : 11 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- میس وندروئه : 96 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- میس وندروهه : 35 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- نادر اردلان : 33 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- نورمن فاستر 01 : 9 صفحه فایل Word - قیمت : 3000 تومان
- نورمن فاستر 02 : 45 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- نورمن فاستر 03 : 104 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 9000 تومان
- هادی میرمیران 01 : 32 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- هادی میرمیران 02 : 40 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- هادی میرمیران 03 : 74 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8500 تومان
- هوشنگ سیحون : 6 صفحه فایل Word - قیمت : 3000 تومان
- والتر گرپیوس و بسط معماری در آلمان : 24 صفحه فایل Word - قیمت : 5500 تومان
- والتر گریپیوس : 20 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- کامران دیبا 01 : 34 صفحه فایل Word - قیمت : 6500 تومان
- کامران دیبا 02 : 124 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 9000 تومان
- کریستوفر الکساندر : 52 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7500 تومان
- کولهاس معمار : 58 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- کیشو کوروکاوا : 48 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
1